woningaanbod bedrijfspanden

Activiteitenbesluit gebouwen

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 maardgasequivalenten.


Activiteitenbesluit en -regeling


In het Activiteitenbesluit staat dat bedrijven alle erkende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Deze energiebesparing levert ten opzichte van de investering al snel geld op. In de gebouwde omgeving zijn veel maatregelen mogelijk met een korte terugverdientijd. Ter verduidelijking voor welke maatregelen de verplichting geldt, zijn daarom per bedrijfstak erkende maatregelen aangewezen. Deze maatregelen staan in bijlage 10 van de Activiteitenregeling.


Erkende maatregelen

Voor de gebouwde omgeving zijn erkende maatregelen aangewezen voor kantoren, zorginstellingen en onderwijsgebouwen. Deze erkende maatregelen zijn inclusief duurzaam beheer en onderhoud (DBO). RVO.nl heeft onderstaande infographics opgesteld met nuttige overzichten van maatregelen.

Let op: In de infographics zijn de DBO-maatregelen nog niet opgenomen.

Energiebesparing in kantoren, dit zijn de 15 erkende maatregelen

banner energiebesparing gebouwen in de zorg

banner energiebesparing gebouwen in het onderwijs