woningaanbod bedrijfspanden

Kantorenmarkt rapportage NVM

De vraag naar kantoorruimte ging in 2016 flink omhoog. Het op de vrije markt gerealiseerde transactievolume lag met 1,16 miljoen m² ver boven het niveau van het jaar ervoor. De grote vraag naar kantoren gaf ook een positieve impuls aan de leegstand. Het direct beschikbare aanbod daalde vorig jaar tot 7,75 miljoen m².

Behalve de goede vraag naar kantoren zorgde ook het grote aantal onttrekkingen van kantoren aan de voorraad voor een daling van het aanbod. Niettemin stond eind 2016 nog 16% van de kantorenvoorraad in ons land te huur of te koop.

Dat lijkt veel, maar een groot deel van dit aanbod is sterk verouderd en sluit niet goed aan op de vraag. Doordat er in de afgelopen jaren weinig nieuwe kantoren aan de voorraad zijn toegevoegd, dreigt hier en daar een tekort aan goede kantoorruimte te ontstaan. Die situatie doet zich vooral voor in Amsterdam.

Hoewel de kantorenmarkt als geheel een positief beeld opleverde, waren er toch gebieden in ons land waar vorig jaar door een daling van de opname of een stijging van de leegstand de verhouding tussen vraag en aanbod verslechterde. Deze situatie deed zich vooral voor in de drie noordelijke provincies en in Zuid-Holland. In Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant daarentegen was het beeld omgekeerd en trad een verbetering op.

Aan de rechterkant van deze pagina kunt u de rapportage downloaden.


Bron: NVM