woningaanbod bedrijfspanden

Verkooptransactie kantoorgebouw De Aardbei

In opdracht van de gemeente Almere heeft Arcuris de verkoop begeleidt van het gebouw De Aardbei. Via een inschrijfprocedure heeft Socius de erfpacht van het gebouw voor 20 jaar gekregen.

De Aardbei, het markante rode gebouw tegenover het stadhuis aan de Landdroststraat, wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. In het leegstaande pand komen 82 woningen voor studenten en starters. In de voormalige collegezaal van de PABO, die aanvankelijk in het gebouw zat, maakten wethouders Mark Pol en Tjeerd Herrema donderdag bekend dat jongerenhuisvester Socius het gebouw gaat transformeren en exploiteren. „Het concept laat zich samenvatten als WOOW. Dit staat voor Wonen, Ontmoeten, Ontspannen en Werken”, lichtte commercieel directeur Pim Koot van Socius de plannen toe.

Pol en Herrema zijn blij dat er zo’n mooie invulling wordt gegeven aan het pand, waarin eerst de lerarenopleiding PABO en later de tandartsenopleiding van ACTA en de gemeente zelf waren gehuisvest. „Als gemeente doen we er momenteel veel aan om de positie van starters en één- of tweepersoons huishoudens te verbeteren. Want die positie is slecht in een stad met veel gezinswoningen”, aldus Herrema.rnrnIn De Aarbei komen 44 studio’s van 25 vierkante meter, 13 studio’s van 35 vierkante meter, zestien tweekamerappartementen van 53 vierkante meter en negen driekamerappartementen van 69 vierkante meter. „De huurprijzen zijn nog niet exact bekend, maar het zal in elk geval allemaal sociale huur zijn”, lichtte Koot toe.rnrnStudenten van studentenvereniging Endzjin die bij de prestenatie aanwezig waren vinden het een goede zaak dat er steeds meer studentenwoningen worden gerealiseerd in Almere. „Wij zetten ons daar als studentenvereniging ook voor in. De studentenwoningen aan de Odeonstraat waren zó weg. Als dit ook weer zulke betaalbare woningen zijn, is de belangstelling vast weer heel groot.”

Zelfbeheer
Socius heeft in verschillende andere steden al leegstaande kantoorpanden getransformeerd in kamers en studio’s voor jongeren, studenten en starters. „Onze werkwijze kenmerkt zich vooral door de grote betrokkenheid van bewoners. We stimuleren altijd dat de bewoners gezamenlijk dingen ondernemen en elkaar weten te vinden. Ook wordt in al onze projecten het beheer uitgevoerd door bewoners, tegen een passende vergoeding. Zo gaan we het ook bij De Aarbei doen”, vervolgt Koot. „We willen de ruimte op de eerste verdieping multifunctioneel inrichten met horeca voor een hapje en een drankje, een bar voor een kop koffie of een biertje en veel zitplekken om te werken, te studeren of elkaar te ontmoeten. De huidige collegezaal blijft behouden en kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor congressen, seminars, films, theater en muziek. Al deze faciliteiten zijn overigens niet alleen voor de bewoners, maar juist ook voor andere mensen in de stad. We willen flink wat reuring creëren”, aldus Koot.rnrnDe Aardbei moet ook een plek worden waar jonge ondernemers kunnen starten. ,,Hiervoor worden werkplekken gecreëerd. Hogeschool Windesheim heeft al aangegeven haar ondernemersloket te willen verplaatsen naar De Aardbei. Dat zou het meteen een enorme impuls geven”, vertelt Koot.

Groen
Socius sluit zich aan bij de ambitie van Almere een om een groene, duurzame en innovatieve stad te zijn. „Geheel in het kader van duurzaamheid en innovatie willen we naast groene buitenterrassen ook het initiatief nemen tot een stadskas, biologische voedselmarkten organiseren en ruimte bieden voor het telen van groente en fruit. Ook onderzoeken we de mogelijkheid tot ’vertical farming’. Aarbeien verbouwen langs de muren van de Aarbei. Wat ons betreft biedt De Aarbei straks ondersteuning aan de Floriade en de Flevocampus, of maakt het er zelfs onderdeel van uit. ”De Aardbei is destijds neergezet als een tijdelijk gebouw en die status heeft het nog steeds. Socius exploiteert het in elk geval voor een periode van 20 jaar en daarna worden de mogelijkheden verder bekeken. Koot: „We willen zo snel mogelijk aan de slag en we streven ernaar dat de woningen medio 2018 kunnen worden opgeleverd.”

Bron: Almere Vandaag

Arcuris adviseerde meerdere gebouweigenaren inzake de transformatie van gebouwen waaronder Dela Vastgoed, Merin, Gemeente Almere en Propertize.

Meer weten over transformaties van gebouwen? Laat het ons weten.