woningaanbod bedrijfspanden

Duurzaamheid en energielabel

Duurzaamheid

De overheid heeft als speerpunt om gebouwen te verduurzamen. Energielabels zijn verplicht voor diverse type gebouwen. Heb je een energielabel nodig? Arcuris werkt samen met diverse adviseurs die een label kunnen opstellen en eventueel een maatwerkadvies kunnen geven om een gebouw te verduurzamen.

Over enkele jaren hebben kantoorgebouw al minimaal energielabel C nodig. Anders mogen deze niet meer verhuurd worden. Soms is dat eenvoudig, vaak kost dit geld en (slimme) inspanning om tot het gewenste resulaat te komen. De adviseurs van Arcuris hebben hier al ervaring mee. Vraag ze om advies.

Energie besparen
Met zonnepanelen en slimme regeltechniek ben je er vaak nog niet. De systemen worden steeds slimmer (smarttech) en vragen in de ontwerpfase al afstemming. Ook de gebruiker heeft meer tools om het gebouw in te regelen en gebruiken.

Energielabel
Elk gebouw die gebruikt wordt als kantoorruimte of publiekstoegankelijke ruimte heeft een energielabel nodig bij verkoop of verhuur. Er zijn ook diverse uitzonderingen bij bijvoorbeeld monumenten. Arcuris werkt met gecertificeerde EPA-U adviseurs die snel en vakkundig een label kunnen maken. Wilt u nog een stap verder gaan? Dan is een maatwerkadvies een goede investering voor toekomstige besparingen en verduurzaming van uw vastgoed. Lees hier meer over de actuele regelgeving van energielabels van utiliteitsgebouwen

Activiteitenbesluit gebouwen

In het Activiteitenbesluit staat dat bedrijven alle erkende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Deze energiebesparing levert ten opzichte van de investering al snel geld op. In de gebouwde omgeving zijn veel maatregelen mogelijk met een korte terugverdientijd. Ter verduidelijking voor welke maatregelen de verplichting geldt, zijn daarom per bedrijfstak erkende maatregelen aangewezen. Deze maatregelen staan in bijlage 10 van de Activiteitenregeling.


In onze wetgeving is ook opgenomen hoe wij met bedrijfsgebouwen om moeten gaan. In de Wet Millieubeer Hiernaast kun je documenten downloaden van het activiteitenbesluit gebouwen die voor bijna iedere onderneming van toepassing is. Ook hier worden eisen gesteld om gebouwen te verduurzamen.

Wetchecker energiebesparing voor ondernemers

Het kabinet wil dat iedereen in Nederland bijdraagt aan energiebesparing. Ook ondernemingen. Ze moeten bijvoorbeeld vanwege de Wet Milieubeheer energiemaatregelen uitvoeren die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Het Rijk wil bedrijven inzicht geven in deze en andere wet- en regelgeving. Met de nieuwe tool heeft u niet alleen zelf snel overzicht in de relevante aandachtspunten, u kunt dit ook inzetten bij uw verkoop- of aankoopadvies.

Onafhankelijk en niet-commercieel
De Wetchecker energiebesparing is ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Het geeft niet alleen een geïntegreerd overzicht van verplichtingen op het gebied van energiebesparing. De regelhulp laat ook in heldere taal zien hoe een ondernemer daaraan kan voldoen. Dat is belangrijk, want hier controleren gemeenten op in het kader van de Wet Milieubeheer.

Meerkeuzevragen
Met de Wetchecker Energiebesparing doorlopen ondernemers in 5 minuten een aantal meerkeuzevragen. Daaruit volgt een advies dat past bij hun energieverbruik, de omvang en omzet van hun organisatie.

Dit advies kan worden opgeslagen of per e-mail worden gestuurd naar een expert zoals een energieadviseur of -coördinator. De expert bekijkt vervolgens wat de uitslag inhoudt voor de specifieke situatie van de onderneming. De Wetchecker Energiebesparing verwijst daarbij naar relevante, juridische informatie om verder te oriënteren.

Verschillende regelingen
De Wetchecker Energiebesparing combineert regelingen van de betrokken ministeries. Het gaat om het Activiteitenbesluit en de erkende maatregelen (EML), het minimale energielabel C voor kantoren in 2023, het energielabel Utiliteitsbouw op transactiemomenten en de energieaudit voor grote bedrijven.

U vindt de Wetchecker Energiebesparing hier: Wetchecker Energiebesparing.


Meer informatie nodig over deze onderwerpen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Type "AKKOORD" om het formulier te kunnen versturen (in hoofdletters!)