woningaanbod bedrijfspanden

Arcuris | Prijsindex Commercieel Vastgoed

Prijsindex Commercieel Vastgoed

Prijsindex Commercieel Vastgoed

De Amsterdam school of Real Estate (ASRE) heeft in samenwerking met de NVM een Prijsindex voor Commercieel Vastgoed ontwikkeld. De index beschrijft de prijsontwikkeling van commercieel vastgoed vanaf 1990. De index wordt om het half jaar geactualiseerd. De index is grotendeels gebaseerd op de kooptransacties die door NVM Business makelaars zijn gerealiseerd.

Actuele analyse (september 2017)

De koopprijzen van bedrijfsruimten, winkels en kantoren blijven stijgen. In het eerste half jaar van 2017 zijn ze gestegen met 2,2% (bedrijfsruimten), 3,3% (winkels) en 5,6% (kantoren), ten opzichte van 2016. Winkelprijzen groeien daarmee in ongeveer hetzelfde tempo als in 2016 (de prijsstijging over het gehele jaar 2016 bedroeg 6,8%).

De prijzen van kantoren groeien harder dan het jaar ervoor (over heel 2016 was de groei 6%, dus bijna hetzelfde als de eerste helft van 2017). De prijsstijging van bedrijfsruimten blijft niet alleen achter bij de andere segmenten, maar ook enigszins bij de eigen groei een jaar eerder (7,3% over 2016).

De groei van de prijs van bedrijfsruimten mag dan relatief klein zijn, qua prijsniveau komt dit segment hoger uit dan de andere twee. Daar waar de prijs van bedrijfsruimten boven het niveau van het basisjaar (2000) ligt, liggen de prijzen van winkels en kantoren daar nog altijd (net) onder. 

Belang

Een prijsindex meet de ‘temperatuur’ van de markt. Dit is met name van belang voor het verkrijgen van een macrobeeld van commercieel vastgoed ten behoeve van een beter inzicht in de economische ontwikkeling en de risico’s en stabiliteit van het financiële systeem.

De prijsindex van de ASRE is een verbetering ten opzichte van de reeds bestaande indices, die gebaseerd zijn op taxatiewaarden. Door taxeren treedt lagging (vertraging) en smoothing (afvlakking) van prijsontwikkelingen op. De index van de ASRE is gebaseerd op transacties die daadwerkelijk in de markt hebben plaatsgevonden, waardoor een nauwkeuriger beeld van de prijsontwikkeling wordt verkregen.

Deze prijsindex is geconstrueerd door de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) op verzoek van en mede gefinancierd door NVM Business. Andere financier is de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs in de Vastgoedkunde (SWOOV). De data zijn afkomstig van NVM Business en Strabo.

Wilt u de marktwaarde van uw vastgoed weten? Neem dan contact met ons op voor het uitvoeren van een taxatie. Wij taxeren volgens de richtlijnen van TMI.

Onderzoeksverantwoording
Bron NVM Business