woningaanbod bedrijfspanden

Commercieel Vastgoed 2018 opgesteld door NVM Business

De vastgoedmarkt in beeld in Nederland

De Nederlandse markt voor commercieel vastgoed hield in 2018 de wind in de rug. Het beschikbare aanbod van commercieel vastgoed liet een verdere daling zien en de vraag naar kantoor- en bedrijfsruimte bleef op niveau. Vooral de grote vraag naar logistiek vastgoed was hierbij opvallend.

De winkelmarkt werd daarentegen met een dalende vraag geconfronteerd. Door de ruime beschikbaarheid van geld en de lage rentetarieven op de kapitaalmarkt bleef het investeringsvolume op de beleggingsmarkt in 2018 op niveau. Door de grote vraag en het gebrek aan geschikt aanbod gingen de aanvangsrendementen voor kantoren en bedrijfsruimten vorig jaar verder omlaag.

In deze uitgave van NVM Business komen de belangrijkste ontwikkelingen op de Nederlandse markt voor commercieel vastgoed aan bod en wordt behalve aan het landelijk beeld uitvoerig aandacht besteed aan de marktontwikkelingen in de provincies. Namens NVM Business wensen wij u veel leesplezier.

In de bijlage kunt u het rapport gratis downloaden.

Heeft u vragen over de inhoud hiervan? Laat het ons weten svp.

    Downloads