woningaanbod bedrijfspanden

Taxateur behaald REV titel

Noel Franklin RT heeft zijn REV titel behaald. Het bijbehorende certificaat werd tijdens de ledenvergadering van NVM Business uitgereikt door NVM Voorzitter Ger Jaarsma in Nieuwegein.

Hiermee behaalt Arcuris een volwaardige erkenning voor de taxatiepraktijk van commercieel vastgoed. De REV is naast RICS de hoogst haalbare titel voor taxateurs en staat borg voor kwaliteit van de taxaties. Ook door de banken wordt dit erkend. Wij feliciteren Noel met het bereikte resultaat!

De NVM is sinds 2014 volwaardig lid van TEGoVA (The European Group of Valuer Assocations). Door aansluiting te zoeken bij TEGoVA onderschrijft de NVM het belang van internationale standaardisatie van het taxatieproces als professionalisering en integriteit van taxateurs.

TEGoVA beheert de European Valuation Standards (EVS) die aanhaken bij waardebegrippen en wetgeving zoals deze binnen Europa gelden. De NVM wordt in haar lidmaatschap van TEGoVA gesteund door de AFM, NVB en DNB.


REV-titel

De NVM heeft het recht en de eer om de titel Recognised European Valuer (REV) namens TEGoVA uit te reiken aan taxateurs commercieel en agrarisch vastgoed. Hierdoor krijgen NVM-taxateurs met een REV-titel aansluiting bij de internationale EVS-standaard, die is gerelateerd aan EU-wetgeving.


Stichting TEGoVA Netherlands

In Nederland is door de branche de Stichting TEGoVA Netherlands opgericht. Deze stichting waarborgt in Nederland de kwaliteit en uniformiteit van deze taxatietitel die in binnen- en buitenland bezig is aan een opmars.

Met het inschakelen van een taxateur met REV-titel weet u zeker dat complexe taxatieopdrachten betrouwbaar en kwalitatief goed worden uitgevoerd en dat de taxatie aansluit bij de Europese bankenstandaard.

Ook een taxatierapport nodig? Laat het ons weten via 036-5211900 of reageer via het antwoordformulier.